Jay Chou - Superman Can't Fly (Chao Ren Bu Hui Fei)

Posted: Sabtu, 29 Mei 2010 by Edwin Yang in Label:
1

妈妈说很多事别太计较
ma ma shuo hen duo shi bie tai ji jiao
Mum said one should not be too fastidious over most matters

只是使命感找到了我 我睡不着
zhi shi shi ming gan zhao dao le wo wo shui bu zhao
But my sense of mission found me and i can't sleep over it

如果说 骂人要有点技巧
ru guo shuo ma ren yao you dian ji qiao
If scolding someone requires some skills

我会加点旋律你会觉得 超吊
wo hui jia dian xuan lu ni hui jue de chao diao
I will add a tune and you will feel it's very cool (diao)

我的枪不会装弹药 (弹药)
wo de qiang bu hui zhuang dan yao (dan yao)
My gun is not loaded with ammunition

所以放心不会有人倒 (人倒)
suo yi fang xin bu hui you ren dao (ren dao)
So don't worry, nobody will collapse

我拍青锋侠 不需要替身 因为自信是我绘画的颜料
wo pai qing feng xia bu xu yao ti shen yin wei zi xin shi wo hui hua de
yan liao
I don't need a double for The Green Hornet because confidence is my paint

我做很多事背后的意义 远比你们想像
wo zuo heng duo shi bei hou de yi yi yuan bi ni men xiang xiang
The meaning behind the things I do is far beyond your imagination

拍个电视剧为了友情 与十年前的梦想
pai le dian shi ju wei le you qing yu shi nian qian de meng xiang
Filming a TV rama is for friendship and to fulfill a 10-year-old dream

收视率在高也难抗衡 我的伟大理想
shou shi lv zai gao ye nan kang heng wo de wei da li xiang
No matter how high the viewership ratings, it can't match my noble ideal

因为我的人生 无需再多一笔那奖项
yin wei wo de ren sheng wo xu zai duo yi bi na jiang xiang
I do not need another award in my life

我不知道何时变成了社会的那榜样
wo bu zhi dao he shi bian cheng le se hui de na bang yang
I don't know when I have become society's role model

被狗仔拍不能比中指要大器的模样 (怎样)
bei gou zai pai bu neng bi zhong zhi yao da qi de mo yang (zen yang)
Can't show the paparazzi the finger and have to put on a magnanimous front
(So what?)

我唱的歌词要有点文化
wo chang de ge ci yao you dian wen hua
The lyrics I sing must be cultural

因为随时会被当教材
yin wei sui shi hui bei dan jiao cai
Because it might become teaching material anytime

CNN 能不能等英文好一点再访
CNN neng bu neng deng ying wen hao yi dian zai fang
Can CNN interview me when my English gets a little better

时代杂志封面能不能重拍
shi dai za zhi feng mian neng bu neng chong pai
Can i reshoot the Time magazine cover

随时随地注意形象
sui shi sui di zhu yi xin xiang
I must take care of my image at all times

要控制饮食 不然就跟杜莎夫人蜡像的我不像 (本来就不像)
yao kong zhi yin shi bu ran jiu gen du sha fu ren la xiang de wo bu xiang
(ben lai jiu bu xiang)
I must control my diet or I won't look like the "me" in Madame Tussauds
(it doesn't look like me in the first place)

好莱坞的中国戏院地上有很多手印脚印
hao lai wu de zhong guo xi yuan di shang you heng duo shou yin jiao yin
There are many handprints and footprints at Grauman's Chinese Theatre

何时才能看见我的掌
he shi cai neng kan jian wo de zhang
When will mine be seen there?哦 如果超人会飞 那就让我在空中停一停歇
o ru guo chao ren hui fei na jiu rang wo zai kong zhong ting yi ting xie
Oh, if Superman can fly then let me take a breather in the sky

再次俯瞰这个世界 会让我觉得好一些
zai ci fu kan zhe ge shi jie hui ran wo jue de hao yi xie
Overlooking this world again will let me feel better

拯救地球好累 虽然有些疲惫但我还是会
zheng jiu di qiu hao lei sui ran you xie pi bei dan wo hai shi hui
Saving the world is tiring, though I am a little tired, I still will

不要问我哭过了没
bu yao wen wo ku guo le mei
Don't ask me if I have cried

因为超人不能流眼泪
yin wei chao ren bu neng liu yan lei
Because Superman can't cry唱歌要拿最佳男歌手
chang ge yao na zui jia nan ge shou
(You) must get best male singer award as a singer

拍电影也不能只拿个最佳新人
pai dian yin ye bu neng zhi na ge zui jia xin ren
A newcomer award is not enough if you act in a movie

你不参加颁奖典礼就是没有礼貌
ni bu can jia ban jiang dian li jiu shi mei li mao
Not attending award ceremonies is considered rude

你去参加就是代表你很在乎
ni qu can jia jiu shi dai biao ni heng zai hu
And if you attend, it means you are over-concerned about it

得奖时你感动落泪 (落泪) 人家就会觉得你夸张做作 (做作)
de jia shi ni gan dong luo lei (luo lei) ren jia jiu hui jue de ni kuang
zhang zuo zuo (zuo zuo)
When you won an award and tear, you are fake and exaggerating

你没表情别人就会说太嚣张
ni mei biao qing bie ren jiu hui shuo tai xiao zhang
When you are expressionless, others will say you are too arrogant

如果你天生这表情 那些人甚至会怪你妈妈 (妈妈)
ru guo ni tian sheng zhe ge biao qing na xie ren sheng zhi hui guai ni ma
ma (ma ma)
And if you are born with that expression, they will even blame your mum

结果最后是别人在得奖 你也要给予充分的掌声与微笑
jie guo zui hou shi bie ren zai de jiang ni ye yao ge yu chong fen de zhang
sheng yu wei xiao
In the end someone else gets the award, you also have to give ample applause
and smile

开的车不能太好 住的楼不能太高
kai de che bu neng tai hao zhu de lou bu neng tai gao
The car you drive can't be too luxurious nor can you live too high up

我到底是一个创作歌手 还是好人好事代表
wo dao di shi yi ge chuang zuo ge shou hai shi hao ren hao shi dai biao
Am I a singer-songwriter or a representative of good men and good deeds?

专辑一出就必须是冠军
zhuan ji yi chu jiu bi xu shi guan jun
My album must be ranked top once released

拍了电影就必须要大卖
pai le dian yin jiu bi xu yao da mai
My movie must sell well

只能说当超人真的好难
zhi neng shuo dan chao ren zhen de hao nan
I can only say, being a Superman is difficult

Source : http://mochi-icecream.blogspot.com/

1 komentar:

  1. Anonim says:

    nice :)